gb hiša

    domov
  e-mail
Deutsch

Bibliografija

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. BORŠIČ, Benedikt. Gotova hiša. Gradbenik, junij 1998, let. 2, št. 6, str. 38-39, ilustr., julij-avgust 1998, let. 2, št. 7-8, str. 40-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 19314181]

2. BORŠIČ, Benedikt. Gotove hiše = Manufactured home. Gradb. vestn., marec, april, maj 1999, let. 48, 3-4-5, str. 96-105. [COBISS.SI-ID 20948485]

3. BORŠIČ, Benedikt. Konstrukcijske posebnosti gotovih hiš. Hiše (Ljubl.), sep. 1999, letn. 1, št. 1, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 6975510]

4. BORŠIČ, Benedikt. Konstrukcija sodobnih lesenih hiš. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 2, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 6534934]

5. BORŠIČ, Benedikt. Obzidava lesene hiše s fasadno opeko. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 4, str. 64-65. [COBISS.SI-ID 6535190]

6. BORŠIČ, Benedikt. Velikostenski sistem gradnje hiš v ZDA. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 5, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 6535702]

7. BORŠIČ, Benedikt. Življenjska doba lesenih hiš. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 6, str. 38-39. [COBISS.SI-ID 6535958]

8. PREMROV, Miroslav, BORŠIČ, Benedikt. Požarna odpornost lesenih konstrukcij v požaru v kopališču Zreče. Gradbenik, 2001, letn. 5, št. 11, str. 47-49. [COBISS.SI-ID 7652374]

9. BORŠIČ, Benedikt. Trajnost lesenih hiš. Hiše (Ljubl.), mar. 2001, letn. 2, št. 7, str. 64-66. [COBISS.SI-ID 6975254]

10. BORŠIČ, Benedikt. Malo- in velikostenski sistem gradnje lesenih hiš. Hiše (Ljubl.), jun. 2001, letn. 2, št. 8, str. 72-74. [COBISS.SI-ID 6976022]

11. BORŠIČ, Benedikt. Lesene hiše z opečno fasado. Hiše (Ljubl.), okt. 2001, letn. 3, št. 9, str. 64-65. [COBISS.SI-ID 6974998]

12. BORŠIČ, Benedikt. Kako to delajo Američani? : samograditeljstvo je v Severni Ameriki zelo razširjeno. Kvadrati (Marib.), sep. 2001, leto 1, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 6500886]

13. BORŠIČ, Benedikt. Sodobne lesene hiše : lesena hiša v zadnjem desetletju povsod po Evropi doživlja preporod. Kvadrati (Marib.), maj 2001, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 7280150]

14. BORŠIČ, Benedikt. Kako trajne so sodobne hiše. Kvadrati (Marib.), nov. 2001, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 7279382]

15. BORŠIČ, Benedikt. Lesene hiše z opečno fasado : lesena hiša, obzidana s fasadno opeko, zagotovo nima zgolj estetskega pomena. Kvadrati (Marib.), jul. 2001, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 7279894]

16. BORŠIČ, Benedikt. Gradnja večetažnih lesenih hiš. Gradbenik, 2002, letn. 6, št. 2, str. 60-62. [COBISS.SI-ID 7030294]

17. BORŠIČ, Benedikt. Vzdrževanje in prenova lesenih (montažnih) hiš. Hiše (Ljubl.), mar. 2002, letn. 3, št. 11, str. 74-77. [COBISS.SI-ID 6975766]

18. BORŠIČ, Benedikt. Kako to delajo Američani?. Hiše (Ljubl.), 3. jul. 2002, leto 3, št. 12, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 7281686]

19. BORŠIČ, Benedikt. Problem prenove lesenih hiš : bolj ali manj je vsak element objekta podvržen staranju in obrabi. Kvadrati (Marib.), mar. 2002, str. 8-10. [COBISS.SI-ID 7280918]

20. BORŠIČ, Benedikt. Materiali v leseni hiši : kako zagotovimo tehnično dovršeno in energetsko varčno konstrukcijo. Kvadrati (Marib.), feb. 2002, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 7280662]

21. BORŠIČ, Benedikt. Večetažne lesene hiše : možnosti, ki jih ponuja večetažna lesena hiša v stanovanjski gradnji, so velike. Kvadrati (Marib.), jan. 2002, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 7280406]

22. BORŠIČ, Benedikt. Lesena hiša in materiali v njej. Les (Ljublj.), maj 2002, letn. 54, št. 5, str. 148-151. [COBISS.SI-ID 866953]

23. PREMROV, Miroslav, BORŠIČ, Benedikt. Požarna odpornost lesenih konstrukcij. Obz. - Zavarov. Triglav, dec. 2002, letn. 25, št. 12, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 6715670]

24. PREMROV, Miroslav, BORŠIČ, Benedikt. Požarne poškodbe lesenih konstrukcij. Požar (Ljubl.), sep. 2002, letn. 8, št. 3, str. 37-40. [COBISS.SI-ID 7426838]

25. BORŠIČ, Benedikt, BEZENŠEK, Zmago. Sistemi večetažne lesene gradnje. Gradbenik, 2003, letn. 7, št. 12, str. 35-37. [COBISS.SI-ID 8610070]

26. BORŠIČ, Benedikt. Les in lesena gradnja. Hiše (Ljubl.), 2003, letn. 4, št. 15, str. 020-021. [COBISS.SI-ID 7804438]

27. BORŠIČ, Benedikt, BEZENŠEK, Zmago. Leseni večetažni sistemi - skeletni sistemi. Gradbenik, 2004, letn. 8, št. 1, str. 54-56. [COBISS.SI-ID 8610326]

28. BORŠIČ, Benedikt, BEZENŠEK, Zmago. Leseni večetažni sistemi - masivni sistemi. Gradbenik, 2004, letn. 8, št. 2, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 8610582]

29. BORŠIČ, Benedikt. Skeletni sistem lesene gradnje. Les (Ljublj.), mar. 2004, letn. 56, št. 3, str. 50-62. [COBISS.SI-ID 8726806]

30. BORŠIČ, Benedikt, MERZDOVNIK, Andreja. Leseni masivni mozničeni elementi. Gradbenik, jun. 2005, letn. 9, št. 6, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 9771542]


1.05 Poljudni članek

31. BORŠIČ, Benedikt. Montažna lesena hiša : bivalno udobje. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 21. maj 1997, leto 53, št. 115, str. 36. [COBISS.SI-ID 8401686]

32. BORŠIČ, Benedikt. Kaj se vgrajuje v sodobne montažne lesene hiše? : bivalno ugodje. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 18 jun. 1997, leto 53, št. 139, str. 36. [COBISS.SI-ID 8402966]

33. BORŠIČ, Benedikt. Argumenti, ki prepričujejo : bivalno ugodje. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 16 jul. 1997, leto 53, št. 162, str. 36. [COBISS.SI-ID 8403478]

34. BORŠIČ, Benedikt. Najpogostejša vprašanja o montažnih lesenih hišah : bivalno ugodje. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 20 avg. 1997, leto 53, št. 191, str. 36. [COBISS.SI-ID 8403734]

35. BORŠIČ, Benedikt. Še o montažni gradnji : bivalno ugodje. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 17 sep. 1997, leto 53, št. 215, str. 36. [COBISS.SI-ID 8403990]

36. BORŠIČ, Benedikt. Fasada iz klinkerja - da ali ne? : montažna gradnja. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 15 okt. 1997, leto 53, št. 239, str. 36. [COBISS.SI-ID 8404502]

37. BORŠIČ, Benedikt. Nizkoenergetska hiša : montažna gradnja. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 24 nov. 1997, leto 53, št. 271, str. 36. [COBISS.SI-ID 8404758]

38. BORŠIČ, Benedikt. Lesena hiša po "ameriško" : montažna gradnja. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 15 dec. 1997, leto 53, št. 289, str. 36. [COBISS.SI-ID 8405014]

39. BORŠIČ, Benedikt. Lesene hiše z več kot dvema etažama : montažna gradnja. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 19 jan. 1998, leto 54, št. 14, str. 36. [COBISS.SI-ID 8401430]

40. BORŠIČ, Benedikt. Šestetažna stavba na "velikostenski način" : montažna gradnja. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 16 feb. 1998, leto 54, št. 37, str. 36. [COBISS.SI-ID 8402198]

41. BORŠIČ, Benedikt. Lesena hiša v varčnem paketu : gradimo sami. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 16 mar. 1998, leto 54, št. 62, str. 35. [COBISS.SI-ID 8402454]

42. BORŠIČ, Benedikt. Gotova hiša : bivalno ugodje. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 18 maj 1998, leto 54, št. 112, str. 35. [COBISS.SI-ID 8402710]


1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

43. BORŠIČ, Benedikt. Večetažna gradnja lesenih hiš v Sloveniji. V: TORELLI, Niko (ur.). Montažne hiše, (Les, Let. 54, Priloga). Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, 2002, str. 31-34. [COBISS.SI-ID 6957078]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

44. PREMROV, Miroslav, DOBRILA, Peter, BORŠIČ, Benedikt. Požar v termalnem kopaličšu Zreče. V: LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). 23. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 18.-19. oktober 2001. Zbornik. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2001, str. 115-121. [COBISS.SI-ID 6648342]

45. BORŠIČ, Benedikt. Stress-laminated timber bridge decks in North America and Europe. V: LUČIĆ, Duško (ur.). Internacionalni naučno stručni skup Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak, Crna Gora, 20-24 februara 2006. Zbornik radova. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 2006, str. 117-122. [COBISS.SI-ID 10247190]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

46. FRIDL, Srečko, BORŠIČ, Benedikt, NEKREP, Matjaž P. SPLK - statična presoja lesenih konstrukcij. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), KRŽIČ, F... (ur.). Zbornik 17. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10. - 11. oktober 1995. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1995, str. 207-214, ilustr. [COBISS.SI-ID 7873540]

47. BORŠIČ, Benedikt. Gotove hiše in njihove prednosti. V: MRAK, Ciril (ur.). Gotove hiše v Sloveniji : zbornik posveta Gotove hiše v Sloveniji, 31. marec 1999 : priloga revije Les. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, 1999, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 6536726]


1.20 Predgovor, spremna beseda

48. BORŠIČ, Benedikt. Lesena gradnja. Kvadrati (Marib.), sep. 2001, str. 5. [COBISS.SI-ID 7279126]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.11 Diplomsko delo

49. BORŠIČ, Benedikt. AUTOLISP v SIBACAD-u : diplomsko delo, (Tehniška fakulteta, VTO Gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega študija). Maribor: [s.n.], 1992. 70 str., priloga, ilustr. [COBISS.SI-ID 1127958]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

50. UMEK, Andrej, KUHTA, Milan, BORŠIČ, Benedikt, DOBRILA, Peter, KRAVANJA, Stojan, BEDENIK, Branko, LUTAR, Boris, PREMROV, Miroslav, ŠILIH, Simon, SKRINAR, Matjaž, ŠPACAPAN, Igor, ŠTRUKELJ, Andrej. Mehanika konstrukcij tal : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje od 1999 - 2003. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2004. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10378262]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

51. PREMROV, Miroslav, DOBRILA, Peter, BORŠIČ, Benedikt. Poročilo o rezultatih preiskav montažnih panelnih sten ojačanih s SIKA carbo-dur trakovi [za SIKA d.d., Prevale 13, Trzin]. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, Laboratorij za analizo konstrukcij, 2003. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 8150038]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

52. PEČENKO, Borut, KANCLER, Tomaž, BEDENIK, Branko, PAL, Boris, HENČIČ, Peter, BORŠIČ, Benedikt, KRAVANJA, Stojan. Univerzitetni športni center Maribor : projekt za Univerzo v Mariboru. Maribor, 1992. [COBISS.SI-ID 6713860]

 

2.24 Patent

53. PREMROV, Miroslav, DOBRILA, Peter, BORŠIČ, Benedikt. Ojačen stenski element montažne zgradbe : patent št. 20984, datum objave 18. 02. 2003 : št. prijave P-200200215, datum prijave 06.91.2002. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2003. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 7820566]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

54. BORŠIČ, Benedikt. Brückeninspektion - Zwischenbericht : Vortrag für Holzbau Forschungsseminar, 18. Dezember 2002, Technische Universität Graz. Graz, 2002. [COBISS.SI-ID 7809302]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

55. BORŠIČ, Benedikt. Delo sekcije proizvajalcev montažnih hiš : prispevek za 2. Posvet o montažnih hišah v Sloveniji, 9. marca 2000, v Ljubljani. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 6538774]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

56. Hiše. Boršič, Benedikt (član uredniškega odbora 1999-). Ljubljana: Zavod Big, 1999-. ISSN 1580-0865. [COBISS.SI-ID 103073792]


Mentor pri diplomskih delih

57. BEZENŠEK, Zmago. Sistemi večetažne lesene gradnje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [Z. Bezenšek], 2003. 2 zv. (IX, 93 f ; IV, 285 str. + pril.), ilustr. [COBISS.SI-ID 7967510]

58. PAHER, Marko. EC 5 - primerjava med ENV 1995-1-1:1994 in Final draft prEN 1995-1-1:2002 na osnovi rešenih primerov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [M. Paher], 2004. XII, 134 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9082646]

59. PRELOG, Franc. EC2 - dimenzioniranje konstrukcijskih elementov na primeru objektov : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [F. Prelog], 2006. XXXVII, 182 f. + priloga, ilustr. [COBISS.SI-ID 10608150]

60. SEMIČ, Martina. EC2 -prikaz osnovnih napetostnih stanj skozi rešene primere : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [M. Semič], 2006. XII, 448 str. + priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 10513430]

61. MAURIČ, Alojz. Statistični preračun elementov armirano betonske montažne konstrukcije : primerjava JUS in Eurocode standardov : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Slovenj Gradec: [A. Maurič], 2006. IX, 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 10338838]


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

62. DOMADENIK, Rok. Postopek izdelave Baumit fasade na primeru enostanovanjske montažne hiše : diplomsko delo. Maribor: [R. Domadenik], 2010. 61 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7051294]

63. NEMEC, Uroš. Suhomontažna gradnja - vgradnja konstrukcije, izolacije in končna obloga z mavčno ploščo pri stropu in predelnih stenah v sobah enostanovanjske hiše : diplomsko delo. Maribor: [U. Nemec], 2012. 60 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 8009246]

64. MAKLIN, Andrej. Adaptacija mansardnega stanovanja v stanovanjskem bloku v Malečniku : diplomsko delo. Maribor: [A. Maklin], 2011. 47 f., [3] pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 7955230]

65. HRIBERNIK, David. Izvedba toplotnega ovoja in zrakotesnosti na primeru hiše "Vita nova" in meritev zrakotesnosti : diplomsko delo. Maribor: [D. Hribernik], 2011. 38 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7805470]

66. FRAS, Aleš. Predelava podstrešja v bivalni prostor z uporabo suhomontažnih sistemov : diplomsko delo. Maribor: [A. Fras], 2011. 49 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7955486]

Komentor pri diplomskih delih

68. ŠERUGA, Tadeja. Izračun nosilnih konstrukcijskih elementov "marles hiše" po EC5 : diplomsko delo univerzitetnega študija, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela univerzitetnega študija). Maribor: [T. Šeruga], 2001. 2 zv. (89 ; 82 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 6112278]

69. PERC NEKREP, Tatjana. Samodejna pretvorba arhitektonskega modela nontažne hiše v tehnološki model - teoretična izhodišča in primeri uporabe : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [T. Perc Nekrep], 2003. IX, 56 f., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 8412694]

70. KOVAČ, Aleš. EC 5 - Primerjava med ENV 1995-1-1:1994 in Final draft prEN 1995-1-1:2002 na osnovi izbranih rešenih primerov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Diplomska dela visokošolskega strokovnega študija). Maribor: [A. Kovač], 2004. XIII, 173 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9284374]

71. GRANDEGGER, Theodor Denes. Eingeklebte Stahlanker im Ingenieurholzbau = Glued-in rods for timber structures : Diplomarbeit. Graz: [T.D. Grandegger], 2004. II, 121 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8710678]

72. MERZDOVNIK, Andreja. Leseni masivni mozničeni elementi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa, (Fakulteta za gradbeništvo, Gospodarsko inženirstvo, Diplomska dela univerzitetnega študija). Maribor: [A. Merzdovnik], 2004. XIII, 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8744726]

73. JAKOVLJEVIĆ, Staniša. Uporaba programskega paketa hsbCAD pri izdelavi proizvodno tehnične dokumentacije v procesu izdelave lesenih montažnih hiš : teoretična razlaga s praktičnim primerom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Maribor: [S. Jakovljević], 2007. XIV, 112 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 11557398]

74. KAGER, Martina. Konstrukcijska zaščita lesa : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa. Maribor: [M. Kager], 2010. VIII, 67 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=12803. [COBISS.SI-ID 14237974]NERAZPOREJENO

75. BORŠIČ, Benedikt. Lesena gradnja v Sloveniji na pragu 21. stoletja. Dom, mar. 2008, št. 4, str. 22-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 16184882]

76. BORŠIČ, Benedikt. Skeletni sistem za gradnjo lesenih objektov : raznovrstnost sistemov lesene gradnje. Dom, jun. 2008, št. 5, str. 8-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 16179506]

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 12. 2012

Več o avtorskih delih lahko najdete tukaj

Kontakt

BB PRODUKT
BENEDIKT BORŠIČ S.P.
Knafelčeva ul. 26, 2000 Maribor
GSM: 040/ 80 45 67
E-mail: bbprodukt@gmail.com

Davčna: 98680854
Matična: 3209636000
Davčni zavezanec: Da
TRR: IBAN SI56 0510 0801 2413 373

 
 

© BB PRODUKT - BENEDIKT BORŠIČ S.P., Vse pravice pridržane!

izdelava spletnih strani   novisplet